Truyện mới - Trang 1

Yakuza Reincarnation
Yakuza Reincarnation

Đang cập nhật

Vưu Vật
Vưu Vật

Đang cập nhật

Vương Miện Viridescent
Vương Miện Viridescent

Đang cập nhật

Võ Nghịch
Võ Nghịch

Đang cập nhật

Vô Địch Đốn Ngộ
Vô Địch Đốn Ngộ

Đang cập nhật

Tuyệt Thế Cổ Tôn
Tuyệt Thế Cổ Tôn

Đang cập nhật

Tu Tiên Chính Là Như Vậy
Tu Tiên Chính Là Như Vậy

Mộng tiên giới

Trọng Sinh Chi Thần Cấp Bại Gia Tử
Trọng Sinh Chi Thần Cấp Bại Gia Tử

Đang cập nhật

Trọng Sinh 1000 Lần Ta Vô Địch
Trọng Sinh 1000 Lần Ta Vô Địch

Đang cập nhật

Touhou - Koishi Sành Ăn
Touhou - Koishi Sành Ăn

Tokyo Neon Scandal
Tokyo Neon Scandal

MITA Azuya | Gashitani

Tôi Trở Thành Chị Dâu Của Kẻ Phản Diện
Tôi Trở Thành Chị Dâu Của Kẻ Phản Diện

Tôi Thề Chúng Ta Chỉ Là Bạn
Tôi Thề Chúng Ta Chỉ Là Bạn

Tôi Là Lính Mới
Tôi Là Lính Mới

Đang cập nhật

Tối Cường Phản Phái Hệ Thống
Tối Cường Phản Phái Hệ Thống

Đang cập nhật

Toàn Cầu Cao Võ
Toàn Cầu Cao Võ

Đang Cập Nhật

Tinh Võ Thần Quyết
Tinh Võ Thần Quyết

Đang cập nhật

Tiên Võ Đế Tôn
Tiên Võ Đế Tôn

Đang cập nhật

Thể Thao Cực Hạn
Thể Thao Cực Hạn

Jo YongSeuk | Team Nhà Đá

Thánh Nữ Giả Mạo Không Muốn Chết
Thánh Nữ Giả Mạo Không Muốn Chết

Thần Hồn Võ Đế
Thần Hồn Võ Đế

Đang cập nhật

Thái Cổ Yêu Thánh lấy ta làm lô đỉnh
Thái Cổ Yêu Thánh lấy ta làm lô đỉnh

Đang cập nhật

Tạm Thời Tôi Sẽ Bảo Vệ Nam Chính
Tạm Thời Tôi Sẽ Bảo Vệ Nam Chính

Đang cập nhật

Tái sinh thành tên cặn bã trong bộ manga cắm sừng mình từng đọc Thế nhưng giờ đây cô nàng nữ chính của bộ manga ấy lại chủ động tiếp cận tôi
Tái sinh thành tên cặn bã trong bộ manga cắm sừng mình từng đọc Thế nhưng giờ đây cô nàng nữ chính của bộ manga ấy lại chủ động tiếp cận tôi

Myon | Sumikawa Haru | Love Neeko

Tái Sinh Thành Quý Tộc Với Kĩ Năng 'Appraisal'
Tái Sinh Thành Quý Tộc Với Kĩ Năng 'Appraisal'

Miraijin A