Manga
Yukionna to Kani wo Kuu

Yukionna to Kani wo Kuu [Manga]

Alternative Titles: Eating Crab with a Yukionna
Story of: Yukionna to Kani wo Kuu

Vào một ngày hè, tiếng ve râm ran. Một người đàn ông không có tiền và nơi nào thuộc về cố gắng kết liễu cuộc đời. Trong khi đang dao động giữa sự sống và cái chết, anh ta xem chương trình ẩm thực dành cho người sành ăn trên TV và nhận ra rằng mình chưa từng ăn cua trong đời rồi quyết định "Sẽ ăn cua trong ngày cuối cùng của cuộc đời". Đặt tầm nhìn vào một người phụ nữ đã có chồng ở một khu phố sang trọng mà anh ta đã va phải ở thư viện, anh ta đã theo dõi đến nhà. Và rồi anh đòi tiền từ cô, tuy nhiên mọi thứ rẽ theo một hướng bất ngờ

27
0
5

Danh sách Chương

Chương 69
1 tuần trước

11

Chương 68.2
2 tuần trước

9

Chương 68
2 tuần trước

10

Chương 67
3 tuần trước

0

Chương 67
3 tuần trước

7

Chương 66
4 tuần trước

7

Chương 65
1 tháng trước

5

Chương 64
1 tháng trước

2

Chương 63
1 tháng trước

3

Chương 62
1 tháng trước

2

Chương 61
1 tháng trước

2

Chương 60
1 tháng trước

2

Chương 59
1 tháng trước

2

Chương 58
1 tháng trước

2

Chương 57
1 tháng trước

2

Chương 56
1 tháng trước

2

Chương 55
1 tháng trước

2

Chương 54
1 tháng trước

2

Chương 53
1 tháng trước

2

Chương 52
1 tháng trước

2

Chương 51
1 tháng trước

2

Chương 50
1 tháng trước

2

Chương 49
1 tháng trước

2

Chương 48
1 tháng trước

2

Chương 47
1 tháng trước

2

Chương 46
1 tháng trước

2

Chương 45
1 tháng trước

3

Chương 44
1 tháng trước

2

Chương 43
1 tháng trước

2

Chương 42
1 tháng trước

2

Chương 41
1 tháng trước

2

Chương 40
1 tháng trước

2

Chương 39
1 tháng trước

2

Chương 38
1 tháng trước

3

Chương 37
1 tháng trước

2

Chương 36
1 tháng trước

2

Chương 35
1 tháng trước

2

Chương 34
1 tháng trước

2

Chương 33
1 tháng trước

2

Chương 32
1 tháng trước

2

Chương 31
1 tháng trước

2

Chương 30
1 tháng trước

2

Chương 29
1 tháng trước

2

Chương 28
1 tháng trước

2

Chương 27
1 tháng trước

2

Chương 26
1 tháng trước

3

Chương 25
1 tháng trước

2

Chương 24
1 tháng trước

2

Chương 23
1 tháng trước

2

Chương 22
1 tháng trước

2

Chương 21
1 tháng trước

2

Chương 20
1 tháng trước

2

Chương 19
1 tháng trước

2

Chương 18
1 tháng trước

2

Chương 17
1 tháng trước

2

Chương 16
1 tháng trước

2

Chương 15
1 tháng trước

2

Chương 14
1 tháng trước

2

Chương 13
1 tháng trước

2

Chương 12
1 tháng trước

2

Chương 11
1 tháng trước

2

Chương 10
1 tháng trước

2

Chương 9
1 tháng trước

3

Chương 8
1 tháng trước

3

Chương 7
1 tháng trước

3

Chương 6
1 tháng trước

4

Chương 5
1 tháng trước

3

Chương 4
1 tháng trước

3

Chương 3
1 tháng trước

3

Chương 2
1 tháng trước

3

Chương 1
1 tháng trước

3