Manga
Xuyên Nhanh Ký Chủ Cô Ấy Một Lòng Muốn Chết

Xuyên Nhanh Ký Chủ Cô Ấy Một Lòng Muốn Chết [Manhua]

Alternative Titles: Xuyên Nhanh: Kí Chủ Muốn Chết
Story of: Xuyên Nhanh Ký Chủ Cô Ấy Một Lòng Muốn Chết

Nàng là tiểu sư thúc lạnh lùng phế vật của Vân Tiên Tông, mặt ngoài vân đạm phong khinh. Kì thực thân mang nhiệm vụ của hệ thống, vã mặt vô số cặn bã, là hung phạm đứng sau vụ án mạng liên hoàn của tông môn. Hắn là đại đệ tử mà chưởng môn Vân Tiên Tông ký thác kỳ vọng cao nhất, thiên tài tu tiên, lạnh lùng cấm dục, lĩnh mệnh truy tra án mạng của tông môn. Nhưng khi đối mặt với nàng thì không hiểu vì sao mà tim đập nhanh hơn. Nương theo bí mật đã phủ bụi của tông môn dần dần nổi lên mặt nước, chân tướng đẫm máu rốt cục cũng bị vạch trần, hắn nên lựa chọn như thế nào?

39
0
5

Danh sách Chương

Chương 92
2 ngày trước

0

Chương 91
6 ngày trước

5

Chương 90
1 tuần trước

9

Chương 89
1 tuần trước

10

Chương 88
2 tuần trước

19

Chương 87
2 tuần trước

22

Chương 86
3 tuần trước

21

Chương 85
4 tuần trước

23

Chương 84
1 tháng trước

14

Chương 83
1 tháng trước

17

Chương 81
1 tháng trước

9

Chương 80
1 tháng trước

7

Chương 79
1 tháng trước

6

Chương 78
1 tháng trước

0

Chương 78
1 tháng trước

7

Chương 77
1 tháng trước

9

Chương 76
1 tháng trước

8

Chương 75
1 tháng trước

7

Chương 74
1 tháng trước

8

Chương 73
1 tháng trước

8

Chương 72
1 tháng trước

7

Chương 71
1 tháng trước

7

Chương 70
1 tháng trước

7

Chương 69
1 tháng trước

7

Chương 68
1 tháng trước

8

Chương 67
1 tháng trước

6

Chương 66
1 tháng trước

7

Chương 65
1 tháng trước

7

Chương 64
1 tháng trước

7

Chương 63
1 tháng trước

8

Chương 62
1 tháng trước

8

Chương 61
1 tháng trước

7

Chương 60
1 tháng trước

6

Chương 59
1 tháng trước

7

Chương 58
1 tháng trước

7

Chương 57
1 tháng trước

8

Chương 56
1 tháng trước

6

Chương 55
1 tháng trước

7

Chương 54
1 tháng trước

7

Chương 53
1 tháng trước

7

Chương 52
1 tháng trước

7

Chương 51
1 tháng trước

7

Chương 50
1 tháng trước

7

Chương 49
1 tháng trước

7

Chương 48
1 tháng trước

6

Chương 47
1 tháng trước

7

Chương 46
1 tháng trước

7

Chương 45
1 tháng trước

8

Chương 44
1 tháng trước

7

Chương 43
1 tháng trước

7

Chương 42
1 tháng trước

7

Chương 41
1 tháng trước

6

Chương 40
1 tháng trước

7

Chương 39
1 tháng trước

6

Chương 38
1 tháng trước

7

Chương 37
1 tháng trước

6

Chương 36
1 tháng trước

6

Chương 35
1 tháng trước

6

Chương 34
1 tháng trước

6

Chương 33
1 tháng trước

6

Chương 32
1 tháng trước

6

Chương 31
1 tháng trước

6

Chương 30
1 tháng trước

5

Chương 29
1 tháng trước

5

Chương 28
1 tháng trước

7

Chương 27
1 tháng trước

7

Chương 26
1 tháng trước

6

Chương 25
1 tháng trước

6

Chương 24
1 tháng trước

6

Chương 23
1 tháng trước

6

Chương 22
1 tháng trước

6

Chương 21.5
1 tháng trước

6

Chương 21
1 tháng trước

6

Chương 20
1 tháng trước

6

Chương 19
1 tháng trước

6

Chương 18
1 tháng trước

7

Chương 17
1 tháng trước

7

Chương 16
1 tháng trước

5

Chương 15
1 tháng trước

7

Chương 14
1 tháng trước

5

Chương 13
1 tháng trước

6

Chương 12
1 tháng trước

7

Chương 11
1 tháng trước

7

Chương 10
1 tháng trước

6

Chương 9
1 tháng trước

8

Chương 8
1 tháng trước

7

Chương 7
1 tháng trước

7

Chương 6
1 tháng trước

8

Chương 5
1 tháng trước

7

Chương 4
1 tháng trước

7

Chương 3
1 tháng trước

14

Chương 2
1 tháng trước

13

Chương 1
1 tháng trước

11

Chương 0
1 tháng trước

18