Manga
Wind Breaker

Wind Breaker [Manga]

Story of: Wind Breaker

Hãy bảo vệ khu phố bằng nắm đấm đó! Huyền thoại về vị anh hùng chiến đấu Sakura - học sinh cấp 3 giang hồ. Điểm chuẩn thì lẹt đẹt, nhưng đánh nhau thì luôn là mạnh nhất. Nơi nổi danh là ngôi trường của những tên giang hồ khủng khiếp nhất: THPT Fuurin. Với mục đích trở thành kẻ đứng đầu của một Fuurin như vậy, vào mùa xuân năm ấy, học sinh lớp 10 Sakura Haruka đến khu phố Tonpuu và biết được về băng nhóm bảo vệ khu phố với tên gọi "Boufuurin" của trường. Sakura quyết định sẽ bắt đầu chiến đấu để bảo vệ nơi ấy như một thành viên của Fuurin! (Đây là bộ truyện trùng tên nhưng khác tác giả)

29
0
5

Danh sách Chương

Chương 111
6 ngày trước

5

Chương 110
6 ngày trước

11

Chương 109
1 tuần trước

11

Chương 108
1 tuần trước

9

Chương 107
1 tuần trước

7

Chương 106
1 tuần trước

11

Chương 105
2 tuần trước

12

Chương 104
3 tuần trước

0

Chương 104
3 tuần trước

18

Chương 103
3 tuần trước

0

Chương 103
3 tuần trước

18

Chương 102
1 tháng trước

11

Chương 101
1 tháng trước

7

Chương 100.5
1 tháng trước

10

Chương 100
1 tháng trước

9

Chương 99
1 tháng trước

11

Chương 98
1 tháng trước

8

Chương 97
1 tháng trước

5

Chương 96
1 tháng trước

6

Chương 95
1 tháng trước

7

Chương 94
1 tháng trước

6

Chương 93
1 tháng trước

6

Chương 92
1 tháng trước

10

Chương 91
1 tháng trước

11

Chương 90
1 tháng trước

13

Chương 89
1 tháng trước

9

Chương 88
1 tháng trước

10

Chương 87
1 tháng trước

12

Chương 86
1 tháng trước

13

Chương 85
1 tháng trước

12

Chương 84
1 tháng trước

8

Chương 83
1 tháng trước

4

Chương 82
1 tháng trước

4

Chương 81
1 tháng trước

4

Chương 80
1 tháng trước

6

Chương 79
1 tháng trước

4

Chương 78
1 tháng trước

4

Chương 77
1 tháng trước

5

Chương 76
1 tháng trước

6

Chương 75
1 tháng trước

4

Chương 74
1 tháng trước

6

Chương 73
1 tháng trước

6

Chương 72
1 tháng trước

5

Chương 71
1 tháng trước

6

Chương 70
1 tháng trước

9

Chương 69
1 tháng trước

4

Chương 68
1 tháng trước

5

Chương 67
1 tháng trước

8

Chương 66
1 tháng trước

5

Chương 65
1 tháng trước

9

Chương 64
1 tháng trước

7

Chương 63
1 tháng trước

5

Chương 62
1 tháng trước

6

Chương 61
1 tháng trước

6

Chương 60
1 tháng trước

6

Chương 59
1 tháng trước

5

Chương 58
1 tháng trước

8

Chương 57
1 tháng trước

8

Chương 56
1 tháng trước

5

Chương 55
1 tháng trước

7

Chương 54
1 tháng trước

5

Chương 53
1 tháng trước

6

Chương 52
1 tháng trước

7

Chương 51
1 tháng trước

7

Chương 50
1 tháng trước

5

Chương 49
1 tháng trước

5

Chương 48
1 tháng trước

5

Chương 47
1 tháng trước

5

Chương 46
1 tháng trước

6

Chương 45
1 tháng trước

5

Chương 44
1 tháng trước

5

Chương 43
1 tháng trước

8

Chương 42
1 tháng trước

6

Chương 41
1 tháng trước

6

Chương 40
1 tháng trước

6

Chương 39
1 tháng trước

6

Chương 38
1 tháng trước

4

Chương 37
1 tháng trước

5

Chương 36
1 tháng trước

4

Chương 35
1 tháng trước

5

Chương 34
1 tháng trước

4

Chương 33
1 tháng trước

7

Chương 32
1 tháng trước

4

Chương 31
1 tháng trước

4

Chương 30
1 tháng trước

5

Chương 29
1 tháng trước

4

Chương 28
1 tháng trước

7

Chương 27
1 tháng trước

6

Chương 26
1 tháng trước

7

Chương 25
1 tháng trước

10

Chương 24
1 tháng trước

6

Chương 23
1 tháng trước

7

Chương 22
1 tháng trước

7

Chương 21
1 tháng trước

5

Chương 20
1 tháng trước

5

Chương 19
1 tháng trước

5

Chương 18
1 tháng trước

4

Chương 17
1 tháng trước

5

Chương 16
1 tháng trước

6

Chương 15
1 tháng trước

5