Manga
Vạn Tra Triêu Hoàng

Vạn Tra Triêu Hoàng [Manhua]

Story of: Vạn Tra Triêu Hoàng

Nhất thời ngược tra nhất thời sảng khoái, một mực ngược tra một mực sảng khoái. Nữ chính Tô Lục Hạ trói buộc hệ thống phản công của nữ phụ, xuyên qua ngàn vạn tiểu thế giới, đánh bại vô số tra nam tiện nữ một cách lạ mắt! Tô Lục Hạ: "Điều duy nhất có thể an ủi ta là nước mắt tiếc nuối của tra nam cùng tiện nữ rên rỉ cầu mà không được thống khổ." Chap 1 - 110: Thiên Băng Team Dịch Chap 111 - 207: Giản Đào Dịch Chap 208 - 225: Truyenvip368 Dịch Chap 226 - 373 (còn update) Mangatoon Dịch Chap 400 - 529 Nettruyen Dịch Chap 530 - Now Tiểu Hiên Tử team Dịch (cmanga)

152
0
5

Danh sách Chương

Chương 595
1 tháng trước

17

Chương 594
1 tháng trước

13

Chương 593
1 tháng trước

13

Chương 592
1 tháng trước

11

Chương 591
1 tháng trước

12

Chương 590
1 tháng trước

13

Chương 589
1 tháng trước

12

Chương 588
1 tháng trước

10

Chương 587
1 tháng trước

12

Chương 586
1 tháng trước

0

Chương 586
1 tháng trước

14

Chương 585
1 tháng trước

10

Chương 584
1 tháng trước

10

Chương 583
1 tháng trước

15

Chương 582
1 tháng trước

10

Chương 581
1 tháng trước

12

Chương 580
1 tháng trước

11

Chương 579
1 tháng trước

0

Chương 579
1 tháng trước

11

Chương 578
1 tháng trước

11

Chương 577
1 tháng trước

12

Chương 576
1 tháng trước

10

Chương 575
1 tháng trước

13

Chương 574
1 tháng trước

12

Chương 573
1 tháng trước

7

Chương 572
1 tháng trước

12

Chương 571
1 tháng trước

12

Chương 570
1 tháng trước

11

Chương 569
1 tháng trước

12

Chương 568
1 tháng trước

12

Chương 567
1 tháng trước

16

Chương 566
1 tháng trước

9

Chương 565
1 tháng trước

13

Chương 564
1 tháng trước

9

Chương 563
1 tháng trước

6

Chương 562
1 tháng trước

8

Chương 561
1 tháng trước

9

Chương 560
1 tháng trước

6

Chương 559
1 tháng trước

6

Chương 558
1 tháng trước

9

Chương 557
1 tháng trước

8

Chương 556
1 tháng trước

8

Chương 555
1 tháng trước

7

Chương 554
1 tháng trước

6

Chương 553
1 tháng trước

6

Chương 552
1 tháng trước

8

Chương 551
1 tháng trước

6

Chương 550
1 tháng trước

8

Chương 549
1 tháng trước

10

Chương 548
1 tháng trước

8

Chương 547
1 tháng trước

9

Chương 546
1 tháng trước

10

Chương 545
1 tháng trước

8

Chương 544
1 tháng trước

9

Chương 543
1 tháng trước

9

Chương 542
1 tháng trước

7

Chương 541
1 tháng trước

7

Chương 540
1 tháng trước

8

Chương 539
1 tháng trước

7

Chương 538
1 tháng trước

7

Chương 537
1 tháng trước

8

Chương 536
1 tháng trước

7

Chương 535
1 tháng trước

7

Chương 534
1 tháng trước

8

Chương 533
1 tháng trước

7

Chương 532
1 tháng trước

7

Chương 531
1 tháng trước

7

Chương 530
1 tháng trước

8

Chương 529.5
1 tháng trước

12

Chương 529
1 tháng trước

13

Chương 528
1 tháng trước

14

Chương 527
1 tháng trước

15

Chương 526
1 tháng trước

13

Chương 525
1 tháng trước

14

Chương 524
1 tháng trước

12

Chương 523
1 tháng trước

11

Chương 522
1 tháng trước

14

Chương 521
1 tháng trước

11

Chương 520
1 tháng trước

10

Chương 519
1 tháng trước

0

Chương 519
1 tháng trước

14

Chương 518
1 tháng trước

14

Chương 517
1 tháng trước

0

Chương 517
1 tháng trước

13

Chương 516
1 tháng trước

11

Chương 515
1 tháng trước

13

Chương 514
1 tháng trước

13

Chương 513
1 tháng trước

13

Chương 512
1 tháng trước

11

Chương 511
1 tháng trước

11

Chương 506
1 tháng trước

14

Chương 501
1 tháng trước

11

Chương 500
1 tháng trước

7

Chương 499
1 tháng trước

8

Chương 498
1 tháng trước

13

Chương 497
1 tháng trước

8

Chương 496
1 tháng trước

8

Chương 495
1 tháng trước

19

Chương 494
1 tháng trước

5

Chương 493
1 tháng trước

7