Manga
Uzaki-chan muốn đi chơi!

Uzaki-chan muốn đi chơi! [Manga]

Story of: Uzaki-chan muốn đi chơi!

Tên khác: Uzaki-chan Wants to Hang Out!, Uzaki-chan Wants to Play! Phiền phức! Đáng yêu! Nhưng mà phiền phức!Câu truyện thường ngày của một sinh viên trầm lặng chỉ muốn được ở một mình, nhưng lại bị trêu chọc bởi nhỏ Kouhai đáng yêu, ngực bự.

10
0
5

Danh sách Chương

Chương 67
4 ngày trước

0

Chương 66
1 tuần trước

8

Chương 65
2 tuần trước

10

Chương 64
1 tháng trước

6

Chương 63
1 tháng trước

1

Chương 62.5
1 tháng trước

1

Chương 62
1 tháng trước

3

Chương 61.5
1 tháng trước

1

Chương 61
1 tháng trước

1

Chương 60
1 tháng trước

1

Chương 59
1 tháng trước

1

Chương 58
1 tháng trước

1

Chương 57
1 tháng trước

0

Chương 56
1 tháng trước

0

Chương 55
1 tháng trước

0

Chương 54
1 tháng trước

0

Chương 53
1 tháng trước

0

Chương 52
1 tháng trước

0

Chương 51
1 tháng trước

0

Chương 50
1 tháng trước

0

Chương 49
1 tháng trước

1

Chương 48
1 tháng trước

2

Chương 47
1 tháng trước

0

Chương 46
1 tháng trước

0

Chương 45
1 tháng trước

1

Chương 44
1 tháng trước

1

Chương 43
1 tháng trước

0

Chương 42
1 tháng trước

1

Chương 41
1 tháng trước

0

Chương 40
1 tháng trước

0

Chương 39
1 tháng trước

1

Chương 38
1 tháng trước

1

Chương 37
1 tháng trước

0

Chương 36
1 tháng trước

0

Chương 35
1 tháng trước

1

Chương 34
1 tháng trước

0

Chương 33.5
1 tháng trước

2

Chương 33
1 tháng trước

0

Chương 32
1 tháng trước

1

Chương 31
1 tháng trước

1

Chương 30
1 tháng trước

0

Chương 29
1 tháng trước

0

Chương 28
1 tháng trước

0

Chương 27
1 tháng trước

0

Chương 26
1 tháng trước

0

Chương 25
1 tháng trước

1

Chương 24
1 tháng trước

1

Chương 23
1 tháng trước

0

Chương 22
1 tháng trước

1

Chương 21
1 tháng trước

0

Chương 20
1 tháng trước

0

Chương 19
1 tháng trước

1

Chương 18
1 tháng trước

0

Chương 17
1 tháng trước

0

Chương 16
1 tháng trước

0

Chương 15
1 tháng trước

0

Chương 14
1 tháng trước

1

Chương 13.9
1 tháng trước

1

Chương 13.5
1 tháng trước

1

Chương 13
1 tháng trước

1

Chương 12
1 tháng trước

0

Chương 11
1 tháng trước

0

Chương 10
1 tháng trước

0

Chương 9
1 tháng trước

2

Chương 8
1 tháng trước

2

Chương 7
1 tháng trước

2

Chương 6
1 tháng trước

2

Chương 5.2
1 tháng trước

2

Chương 5
1 tháng trước

2

Chương 4
1 tháng trước

2

Chương 3.2
1 tháng trước

2

Chương 3.1
1 tháng trước

2

Chương 2
1 tháng trước

2

Chương 1.4
1 tháng trước

2

Chương 1.3
1 tháng trước

2

Chương 1.2
1 tháng trước

2

Chương 1.1
1 tháng trước

2