Manga
Usogui

Usogui [Manga]

Story of: Usogui

Trong các sòng bạc chui tại nhật bản,nơi mạng sống của người chơi cũng có thể mang ra cá cược như những món đồ.Sòng bạc cùng các thế lực lớn ở đây luôn tìm mọi cách để móc túi người chơi,biến họ thành những con nợ.Baku Madarame một con bạc đã giúp nhiều người thoát khỏi cám dỗ..

13
0
5

Danh sách Chương

Chương 128
6 ngày trước

5

Chương 127
1 tuần trước

9

Chương 126
3 tuần trước

13

Chương 125
3 tuần trước

14

Chương 124
1 tháng trước

15

Chương 123
1 tháng trước

10

Chương 122
1 tháng trước

7

Chương 121
1 tháng trước

6

Chương 120
1 tháng trước

6

Chương 119
1 tháng trước

4

Chương 118
1 tháng trước

3

Chương 117
1 tháng trước

2

Chương 116
1 tháng trước

2

Chương 115
1 tháng trước

2

Chương 114
1 tháng trước

2

Chương 113
1 tháng trước

2

Chương 112
1 tháng trước

2

Chương 111
1 tháng trước

2

Chương 110
1 tháng trước

2

Chương 109
1 tháng trước

2

Chương 108
1 tháng trước

2

Chương 107
1 tháng trước

2

Chương 106
1 tháng trước

2

Chương 105
1 tháng trước

2

Chương 104
1 tháng trước

2

Chương 103
1 tháng trước

2

Chương 102
1 tháng trước

2

Chương 101
1 tháng trước

2

Chương 100
1 tháng trước

2

Chương 99
1 tháng trước

3

Chương 98
1 tháng trước

4

Chương 97
1 tháng trước

4

Chương 96
1 tháng trước

3

Chương 95
1 tháng trước

4

Chương 94
1 tháng trước

3

Chương 93
1 tháng trước

4

Chương 92
1 tháng trước

4

Chương 91
1 tháng trước

3

Chương 90
1 tháng trước

3

Chương 89
1 tháng trước

3

Chương 88
1 tháng trước

3

Chương 87
1 tháng trước

3

Chương 86
1 tháng trước

4

Chương 85
1 tháng trước

4

Chương 84
1 tháng trước

3

Chương 83
1 tháng trước

3

Chương 82
1 tháng trước

3

Chương 81
1 tháng trước

4

Chương 80
1 tháng trước

4

Chương 79
1 tháng trước

4

Chương 78
1 tháng trước

3

Chương 77
1 tháng trước

3

Chương 76
1 tháng trước

5

Chương 75
1 tháng trước

4

Chương 74
1 tháng trước

3

Chương 73
1 tháng trước

3

Chương 72
1 tháng trước

4

Chương 71
1 tháng trước

3

Chương 70
1 tháng trước

4

Chương 69
1 tháng trước

4

Chương 68
1 tháng trước

3

Chương 67
1 tháng trước

3

Chương 66
1 tháng trước

4

Chương 65
1 tháng trước

3

Chương 64
1 tháng trước

3

Chương 63
1 tháng trước

3

Chương 62
1 tháng trước

3

Chương 61
1 tháng trước

4

Chương 60
1 tháng trước

3

Chương 59
1 tháng trước

3

Chương 58
1 tháng trước

3

Chương 57
1 tháng trước

3

Chương 56
1 tháng trước

5

Chương 55
1 tháng trước

4

Chương 54
1 tháng trước

4

Chương 53
1 tháng trước

3

Chương 52
1 tháng trước

4

Chương 51
1 tháng trước

3

Chương 50
1 tháng trước

3

Chương 49
1 tháng trước

3

Chương 48
1 tháng trước

3

Chương 47
1 tháng trước

3

Chương 46
1 tháng trước

3

Chương 45
1 tháng trước

4

Chương 44
1 tháng trước

4

Chương 43
1 tháng trước

3

Chương 42
1 tháng trước

3

Chương 41
1 tháng trước

3

Chương 40
1 tháng trước

3

Chương 39
1 tháng trước

3

Chương 38
1 tháng trước

3

Chương 37
1 tháng trước

3

Chương 36
1 tháng trước

4

Chương 35
1 tháng trước

3

Chương 34
1 tháng trước

3

Chương 33
1 tháng trước

3

Chương 32
1 tháng trước

5

Chương 31
1 tháng trước

4

Chương 30
1 tháng trước

4

Chương 29
1 tháng trước

3