Manga
Trùng Sinh Không Gian: Cô Vợ Hào Môn Nóng Bỏng Không Dễ Chọc

Trùng Sinh Không Gian: Cô Vợ Hào Môn Nóng Bỏng Không Dễ Chọc [Manhua]

Alternative Titles: Trọng sinh không gian: Hào môn cay thê không dễ chọc
Story of: Trùng Sinh Không Gian: Cô Vợ Hào Môn Nóng Bỏng Không Dễ Chọc

Cô, truyền nhân quỷ y, lại trùng sinh vào cơ thể một người đáng thương. Nói cô ngốc? Dùng thuật luyện đan hù chết ngươi! Cười cô thảm? Tùy tiện dùng y thuật cũng có thể khiến em gái xấu xa của mẹ kế thảm hơn! Trọng sinh một đời, Lâm Tố Nhi chỉ muốn thoải mái đánh tra nam ngược tra nữ, không ngờ lại chọc phải người đàn ông tôn quý nhất nước Hoa Hạ, ăn đậu hũ của người ta xong cô lại muốn vung chân bỏ chạy, không ngờ lại bị người đàn ông cường thế bắt về. "Tiểu nha đầu, ăn rồi phải chịu trách nhiệm, đạo lý này cần tôi dạy em sao?"

139
0
5

Danh sách Chương

Chương 279.5
1 tháng trước

18

Chương 279
1 tháng trước

17

Chương 278
1 tháng trước

15

Chương 277
1 tháng trước

16

Chương 276
1 tháng trước

18

Chương 275
1 tháng trước

17

Chương 274
1 tháng trước

16

Chương 273
1 tháng trước

20

Chương 272
1 tháng trước

13

Chương 271
1 tháng trước

16

Chương 270
1 tháng trước

12

Chương 269
1 tháng trước

13

Chương 268
1 tháng trước

12

Chương 267
1 tháng trước

0

Chương 267
1 tháng trước

15

Chương 266
1 tháng trước

16

Chương 265
1 tháng trước

18

Chương 264
1 tháng trước

17

Chương 263
1 tháng trước

11

Chương 262
1 tháng trước

14

Chương 261
1 tháng trước

10

Chương 260
1 tháng trước

11

Chương 259
1 tháng trước

16

Chương 258
1 tháng trước

11

Chương 257
1 tháng trước

16

Chương 256
1 tháng trước

16

Chương 255
1 tháng trước

19

Chương 254
1 tháng trước

17

Chương 253
1 tháng trước

12

Chương 252
1 tháng trước

11

Chương 251
1 tháng trước

14

Chương 250
1 tháng trước

13

Chương 249
1 tháng trước

18

Chương 248
1 tháng trước

21

Chương 247
1 tháng trước

18

Chương 246
1 tháng trước

14

Chương 245
1 tháng trước

16

Chương 244
1 tháng trước

11

Chương 243
1 tháng trước

17

Chương 242
1 tháng trước

18

Chương 241
1 tháng trước

17

Chương 240
1 tháng trước

16

Chương 239
1 tháng trước

16

Chương 238
1 tháng trước

9

Chương 237.5
1 tháng trước

14

Chương 237
1 tháng trước

20

Chương 236
1 tháng trước

17

Chương 235
1 tháng trước

14

Chương 234
1 tháng trước

17

Chương 233
1 tháng trước

15

Chương 232
1 tháng trước

19

Chương 231
1 tháng trước

20

Chương 230
1 tháng trước

21

Chương 229
1 tháng trước

11

Chương 228
1 tháng trước

8

Chương 227
1 tháng trước

15

Chương 226
1 tháng trước

11

Chương 225
1 tháng trước

18

Chương 224
1 tháng trước

12

Chương 223
1 tháng trước

19

Chương 222
1 tháng trước

18

Chương 221
1 tháng trước

0

Chương 221
1 tháng trước

20

Chương 220
1 tháng trước

18

Chương 219
1 tháng trước

13

Chương 218
1 tháng trước

14

Chương 217
1 tháng trước

17

Chương 216
1 tháng trước

12

Chương 215
1 tháng trước

18

Chương 214
1 tháng trước

18

Chương 213
1 tháng trước

14

Chương 212
1 tháng trước

14

Chương 211
1 tháng trước

12

Chương 210
1 tháng trước

16

Chương 209
1 tháng trước

15

Chương 208
1 tháng trước

18

Chương 207
1 tháng trước

20

Chương 206
1 tháng trước

20

Chương 205
1 tháng trước

14

Chương 204
1 tháng trước

15

Chương 203
1 tháng trước

18

Chương 202
1 tháng trước

18

Chương 201
1 tháng trước

15

Chương 200
1 tháng trước

7

Chương 199
1 tháng trước

8

Chương 198
1 tháng trước

15

Chương 197
1 tháng trước

16

Chương 196
1 tháng trước

10

Chương 195
1 tháng trước

17

Chương 194
1 tháng trước

12

Chương 193
1 tháng trước

13

Chương 192
1 tháng trước

10

Chương 191
1 tháng trước

15

Chương 190
1 tháng trước

13

Chương 189
1 tháng trước

17

Chương 188
1 tháng trước

17

Chương 187
1 tháng trước

14

Chương 186
1 tháng trước

15

Chương 185
1 tháng trước

21

Chương 184
1 tháng trước

16