Manga
Trấn Quốc Thần Tế

Trấn Quốc Thần Tế [Manhua]

Story of: Trấn Quốc Thần Tế

Sở Trần là thiếu chủ gia tộc đệ nhất Hoa Hạ, truyền nhân của kỳ môn đệ nhất thiên hạ, khi đang xuống núi sau khi học thành tài, vô tình phong ấn song hồn ngũ phách của mình, trở thành anh chàng đi ở rể ngốc nghếch trong 5 năm…

46
0
5

Danh sách Chương

Chương 128
2 ngày trước

9

Chương 127
3 ngày trước

11

Chương 126
4 ngày trước

6

Chương 125
1 tuần trước

4

Chương 124
1 tuần trước

10

Chương 123
1 tuần trước

12

Chương 122
1 tuần trước

14

Chương 121
1 tuần trước

12

Chương 120
1 tuần trước

11

Chương 119
1 tuần trước

8

Chương 118
1 tuần trước

12

Chương 117
1 tuần trước

10

Chương 116
1 tuần trước

8

Chương 115
1 tuần trước

9

Chương 114
1 tuần trước

8

Chương 113
1 tuần trước

3

Chương 112
2 tuần trước

19

Chương 111
2 tuần trước

17

Chương 110
2 tuần trước

10

Chương 109
2 tuần trước

10

Chương 108
2 tuần trước

9

Chương 107
2 tuần trước

6

Chương 106
2 tuần trước

7

Chương 105
3 tuần trước

17

Chương 104
3 tuần trước

19

Chương 103
3 tuần trước

12

Chương 102
3 tuần trước

13

Chương 101
3 tuần trước

12

Chương 100
3 tuần trước

12

Chương 99
3 tuần trước

15

Chương 98
3 tuần trước

12

Chương 97
3 tuần trước

13

Chương 96
3 tuần trước

15

Chương 95
3 tuần trước

21

Chương 94
4 tuần trước

11

Chương 93
1 tháng trước

10

Chương 92
1 tháng trước

17

Chương 91
1 tháng trước

20

Chương 90
1 tháng trước

18

Chương 89
1 tháng trước

12

Chương 88
1 tháng trước

12

Chương 87
1 tháng trước

9

Chương 86
1 tháng trước

15

Chương 85
1 tháng trước

14

Chương 84
1 tháng trước

12

Chương 83
1 tháng trước

11

Chương 82
1 tháng trước

14

Chương 81
1 tháng trước

13

Chương 80
1 tháng trước

14

Chương 79
1 tháng trước

18

Chương 78
1 tháng trước

17

Chương 77
1 tháng trước

14

Chương 76
1 tháng trước

15

Chương 75
1 tháng trước

11

Chương 74
1 tháng trước

14

Chương 73
1 tháng trước

15

Chương 72
1 tháng trước

18

Chương 71
1 tháng trước

15

Chương 70
1 tháng trước

14

Chương 69
1 tháng trước

14

Chương 68
1 tháng trước

17

Chương 67
1 tháng trước

15

Chương 66
1 tháng trước

9

Chương 65
1 tháng trước

16

Chương 64
1 tháng trước

14

Chương 63
1 tháng trước

7

Chương 62
1 tháng trước

16

Chương 61
1 tháng trước

15

Chương 60
1 tháng trước

13

Chương 59
1 tháng trước

11

Chương 58
1 tháng trước

14

Chương 57
1 tháng trước

13

Chương 56
1 tháng trước

16

Chương 55
1 tháng trước

16

Chương 54
1 tháng trước

14

Chương 53
1 tháng trước

20

Chương 52
1 tháng trước

13

Chương 51
1 tháng trước

14

Chương 50
1 tháng trước

13

Chương 49
1 tháng trước

17

Chương 48
1 tháng trước

11

Chương 47
1 tháng trước

17

Chương 46
1 tháng trước

15

Chương 45
1 tháng trước

16

Chương 44
1 tháng trước

13

Chương 43
1 tháng trước

13

Chương 42
1 tháng trước

14

Chương 41
1 tháng trước

11

Chương 40
1 tháng trước

14

Chương 39
1 tháng trước

13

Chương 38
1 tháng trước

16

Chương 37
1 tháng trước

15

Chương 36
1 tháng trước

14

Chương 35
1 tháng trước

18

Chương 34
1 tháng trước

14

Chương 33
1 tháng trước

14

Chương 32
1 tháng trước

14

Chương 31
1 tháng trước

10

Chương 30
1 tháng trước

16

Chương 29
1 tháng trước

17