Manga
Tổng Tài Tại Thượng

Tổng Tài Tại Thượng [-]

Story of: Tổng Tài Tại Thượng

“Có thai với tôi rồi mà còn muốn bỏ đi?”Hắn cương quyết bắt cô phải giao ra đứa con cô đã sinh cho hắn vào ba năm trước. Không chịu một lần, hắn lại ép thêm một bận. Tổng tài bất chấp thủ đoạn cố đoạt được tình yêu, cô tìm đủ mọi cách để kháng cự, bấu víu để thoát ra. Được rồi, con của hắn cô sẽ trả cho hắn, nhưng cô sẽ đi! Thế mà hắn vẫn chưa hài lòng, dùng sức ném cô lên giường cùng tiếng hét: “Cô gái, ta muốn sinh thêm một đứa!”

420
0
5

Danh sách Chương

Chương 711
1 tháng trước

107

Chương 709.2
1 tháng trước

30

Chương 709.1
1 tháng trước

33

Chương 608.2
1 tháng trước

32

Chương 608.1
1 tháng trước

16

Chương 607
1 tháng trước

20

Chương 605
1 tháng trước

26

Chương 603
1 tháng trước

19

Chương 601.2
1 tháng trước

15

Chương 601.1
1 tháng trước

19

Chương 599
1 tháng trước

40

Chương 598
1 tháng trước

25

Chương 597
1 tháng trước

22

Chương 595
1 tháng trước

12

Chương 594
1 tháng trước

18

Chương 593
1 tháng trước

29

Chương 591.2
1 tháng trước

23

Chương 591.1
1 tháng trước

22

Chương 590
1 tháng trước

24

Chương 588
1 tháng trước

25

Chương 586.2
1 tháng trước

16

Chương 586.1
1 tháng trước

19

Chương 584.2
1 tháng trước

25

Chương 584.1
1 tháng trước

24

Chương 583.2
1 tháng trước

24

Chương 583.1
1 tháng trước

21

Chương 581
1 tháng trước

18

Chương 579
1 tháng trước

24

Chương 578
1 tháng trước

14

Chương 577.2
1 tháng trước

20

Chương 577.1
1 tháng trước

20

Chương 575.2
1 tháng trước

20

Chương 575.1
1 tháng trước

20

Chương 572.2
1 tháng trước

21

Chương 572.1
1 tháng trước

12

Chương 571.2
1 tháng trước

19

Chương 571.1
1 tháng trước

17

Chương 570.2
1 tháng trước

17

Chương 570.1
1 tháng trước

26

Chương 568.2
1 tháng trước

23

Chương 568.1
1 tháng trước

0

Chương 568.1
1 tháng trước

27

Chương 567
1 tháng trước

18

Chương 565
1 tháng trước

17

Chương 564
1 tháng trước

16

Chương 563.2
1 tháng trước

16

Chương 563.1
1 tháng trước

19

Chương 560.2
1 tháng trước

19

Chương 560.1
1 tháng trước

20

Chương 559.2
1 tháng trước

16

Chương 559.1
1 tháng trước

21

Chương 558.2
1 tháng trước

20

Chương 558.1
1 tháng trước

37

Chương 556.2
1 tháng trước

19

Chương 556.1
1 tháng trước

33

Chương 554.2
1 tháng trước

21

Chương 554.1
1 tháng trước

17

Chương 553.2
1 tháng trước

21

Chương 553.1
1 tháng trước

25

Chương 552.2
1 tháng trước

28

Chương 552.1
1 tháng trước

23

Chương 550.2
1 tháng trước

20

Chương 550.1
1 tháng trước

20

Chương 549.2
1 tháng trước

21

Chương 549.1
1 tháng trước

16

Chương 548.2
1 tháng trước

23

Chương 548.1
1 tháng trước

25

Chương 547
1 tháng trước

18

Chương 546
1 tháng trước

28

Chương 545
1 tháng trước

31

Chương 544
1 tháng trước

27

Chương 543
1 tháng trước

32

Chương 542
1 tháng trước

29

Chương 541
1 tháng trước

34

Chương 540
1 tháng trước

28

Chương 539
1 tháng trước

34

Chương 537
1 tháng trước

35

Chương 536
1 tháng trước

30

Chương 535
1 tháng trước

29

Chương 534
1 tháng trước

27

Chương 533
1 tháng trước

24

Chương 532
1 tháng trước

31

Chương 530.2
1 tháng trước

34

Chương 530.1
1 tháng trước

32

Chương 529
1 tháng trước

25

Chương 528
1 tháng trước

23

Chương 527
1 tháng trước

20

Chương 526
1 tháng trước

29

Chương 523.2
1 tháng trước

21

Chương 523.1
1 tháng trước

27

Chương 522.2
1 tháng trước

27

Chương 522.1
1 tháng trước

22

Chương 521.2
1 tháng trước

30

Chương 521.1
1 tháng trước

25

Chương 520.2
1 tháng trước

34

Chương 520.1
1 tháng trước

26

Chương 519.2
1 tháng trước

26

Chương 519.1
1 tháng trước

17

Chương 516.1
1 tháng trước

21

Chương 515.2
1 tháng trước

39