Manga
Tinh Giáp Hồn Tướng

Tinh Giáp Hồn Tướng [Manhua]

Alternative Titles: Huyền Thoại Tinh Giáp
Story of: Tinh Giáp Hồn Tướng

Vị hoàng hồn sư cuối cùng của tộc người--Tống Vân Tường, dẫn theo hệ thống trọng sinh quay về lúc còn đi học. Lúc còn trẻ bởi vì hồn mạch khiếm khuyết mà bị người đời khinh thường, bởi vì yếu đuối nên chỉ có thể giương mắt nhìn bạn thân chết trước mặt mình. Nhưng kiếp này, dẫn theo hệ thống trọng sinh quay về, dùng kinh nghiệm chiến đấu với kiến thức kỹ thuật của 60 năm để cứu rỗi trường học, từ đó mở ra con đường Tạo Cơ Giáp siêu cấp để đánh quái thú...Chuyện đã từng hối hận, những người đã từng bỏ lỡ, lần này tuyệt đối sẽ không để lại hối tiếc gì.

116
0
5

Danh sách Chương

Chương 198
1 tuần trước

6

Chương 197
1 tuần trước

4

Chương 196
2 tuần trước

15

Chương 195
2 tuần trước

12

Chương 194
2 tuần trước

11

Chương 193
3 tuần trước

19

Chương 192
3 tuần trước

19

Chương 191
1 tháng trước

12

Chương 190
1 tháng trước

13

Chương 189
1 tháng trước

12

Chương 188
1 tháng trước

20

Chương 187
1 tháng trước

13

Chương 186
1 tháng trước

15

Chương 185
1 tháng trước

17

Chương 184
1 tháng trước

17

Chương 183
1 tháng trước

16

Chương 182
1 tháng trước

16

Chương 181
1 tháng trước

17

Chương 180
1 tháng trước

15

Chương 179
1 tháng trước

13

Chương 178
1 tháng trước

20

Chương 177
1 tháng trước

18

Chương 176
1 tháng trước

15

Chương 175
1 tháng trước

16

Chương 174
1 tháng trước

14

Chương 173
1 tháng trước

16

Chương 172
1 tháng trước

16

Chương 171
1 tháng trước

17

Chương 170
1 tháng trước

15

Chương 169
1 tháng trước

14

Chương 168
1 tháng trước

13

Chương 167
1 tháng trước

16

Chương 166
1 tháng trước

16

Chương 165
1 tháng trước

15

Chương 164
1 tháng trước

17

Chương 163
1 tháng trước

15

Chương 162
1 tháng trước

14

Chương 161
1 tháng trước

16

Chương 160
1 tháng trước

16

Chương 159
1 tháng trước

18

Chương 158
1 tháng trước

15

Chương 157
1 tháng trước

15

Chương 156
1 tháng trước

15

Chương 155
1 tháng trước

18

Chương 154
1 tháng trước

13

Chương 153
1 tháng trước

12

Chương 152
1 tháng trước

14

Chương 151
1 tháng trước

16

Chương 150
1 tháng trước

14

Chương 149
1 tháng trước

18

Chương 148
1 tháng trước

13

Chương 147
1 tháng trước

13

Chương 146
1 tháng trước

19

Chương 145
1 tháng trước

16

Chương 144
1 tháng trước

12

Chương 143
1 tháng trước

15

Chương 142
1 tháng trước

16

Chương 141
1 tháng trước

14

Chương 140
1 tháng trước

14

Chương 139
1 tháng trước

17

Chương 138
1 tháng trước

15

Chương 137
1 tháng trước

16

Chương 136
1 tháng trước

18

Chương 135
1 tháng trước

15

Chương 134
1 tháng trước

15

Chương 133
1 tháng trước

19

Chương 132
1 tháng trước

17

Chương 131
1 tháng trước

15

Chương 130
1 tháng trước

17

Chương 129
1 tháng trước

16

Chương 128
1 tháng trước

17

Chương 127
1 tháng trước

16

Chương 126.5
1 tháng trước

18

Chương 126
1 tháng trước

15

Chương 125
1 tháng trước

14

Chương 124
1 tháng trước

18

Chương 123
1 tháng trước

19

Chương 122
1 tháng trước

13

Chương 121
1 tháng trước

14

Chương 120
1 tháng trước

14

Chương 119
1 tháng trước

15

Chương 118
1 tháng trước

13

Chương 117
1 tháng trước

10

Chương 116
1 tháng trước

11

Chương 115
1 tháng trước

14

Chương 114
1 tháng trước

16

Chương 113
1 tháng trước

18

Chương 112
1 tháng trước

14

Chương 111
1 tháng trước

14

Chương 110
1 tháng trước

11

Chương 109
1 tháng trước

10

Chương 108
1 tháng trước

11

Chương 107
1 tháng trước

15

Chương 106
1 tháng trước

9

Chương 105
1 tháng trước

15

Chương 104
1 tháng trước

14

Chương 103
1 tháng trước

13

Chương 102
1 tháng trước

13

Chương 101
1 tháng trước

11

Chương 100
1 tháng trước

17