Manga
Thập Đại Đế Hoàng Đều Là Đệ Tử Của Ta

Thập Đại Đế Hoàng Đều Là Đệ Tử Của Ta [Manhua]

Alternative Titles: Thập Đại Thánh Đế Đều Là Đồ Đệ Của Ta
Story of: Thập Đại Đế Hoàng Đều Là Đệ Tử Của Ta

Cổ Huyền Trần vương giả một đời, đã từng đào tạo được mười đồ đệ cao thủ đế cảnh hô phong hoán vũ, nhưng lúc đột phá xiềng xích phong ấn trên người lại không may bị lôi kiếp đánh cho tan thành mây khói! Sống lại trở thành người đã kết hôn, để quay về đỉnh cao, hắn đã vượt qua mọi chông gai, gia tăng sức mạnh bản thân, chém yêu ma, trấn tà túy, cứu tông tộc, cứu đồ tôn! Cùng xem đại lão mãn cấp trọng sinh sẽ khuấy đảo phong vân như thế nào!

152
0
5

Danh sách Chương

Chương 297
19 giờ trước

0

Chương 296
19 giờ trước

0

Chương 295
19 giờ trước

0

Chương 294
3 ngày trước

5

Chương 293
4 ngày trước

8

Chương 292
5 ngày trước

9

Chương 291
6 ngày trước

8

Chương 290
6 ngày trước

7

Chương 289
6 ngày trước

5

Chương 288
1 tuần trước

17

Chương 287
1 tuần trước

17

Chương 286
2 tuần trước

14

Chương 285
2 tuần trước

18

Chương 284
2 tuần trước

16

Chương 283
2 tuần trước

16

Chương 282
3 tuần trước

19

Chương 281
3 tuần trước

21

Chương 280
3 tuần trước

21

Chương 279
3 tuần trước

21

Chương 278
4 tuần trước

22

Chương 277
4 tuần trước

22

Chương 276
4 tuần trước

19

Chương 275
1 tháng trước

22

Chương 274
1 tháng trước

27

Chương 273
1 tháng trước

22

Chương 272
1 tháng trước

18

Chương 271
1 tháng trước

18

Chương 270
1 tháng trước

23

Chương 269
1 tháng trước

21

Chương 268
1 tháng trước

20

Chương 267
1 tháng trước

19

Chương 266
1 tháng trước

21

Chương 265
1 tháng trước

23

Chương 264
1 tháng trước

20

Chương 263
1 tháng trước

20

Chương 262
1 tháng trước

21

Chương 261
1 tháng trước

18

Chương 260
1 tháng trước

16

Chương 259
1 tháng trước

20

Chương 258
1 tháng trước

22

Chương 257
1 tháng trước

16

Chương 256
1 tháng trước

19

Chương 255
1 tháng trước

22

Chương 254
1 tháng trước

22

Chương 253
1 tháng trước

15

Chương 252
1 tháng trước

19

Chương 251
1 tháng trước

17

Chương 250
1 tháng trước

23

Chương 249
1 tháng trước

15

Chương 248
1 tháng trước

17

Chương 247
1 tháng trước

21

Chương 246
1 tháng trước

19

Chương 245
1 tháng trước

19

Chương 244
1 tháng trước

20

Chương 243
1 tháng trước

19

Chương 242
1 tháng trước

19

Chương 241
1 tháng trước

17

Chương 240
1 tháng trước

21

Chương 239
1 tháng trước

16

Chương 238
1 tháng trước

17

Chương 237
1 tháng trước

20

Chương 236
1 tháng trước

16

Chương 235
1 tháng trước

17

Chương 234
1 tháng trước

20

Chương 233
1 tháng trước

19

Chương 232
1 tháng trước

22

Chương 231
1 tháng trước

19

Chương 230
1 tháng trước

19

Chương 229
1 tháng trước

18

Chương 228
1 tháng trước

19

Chương 227
1 tháng trước

19

Chương 226
1 tháng trước

20

Chương 225
1 tháng trước

22

Chương 224
1 tháng trước

21

Chương 223
1 tháng trước

22

Chương 222
1 tháng trước

17

Chương 221
1 tháng trước

23

Chương 220
1 tháng trước

21

Chương 219
1 tháng trước

21

Chương 218
1 tháng trước

23

Chương 217
1 tháng trước

18

Chương 216
1 tháng trước

19

Chương 215
1 tháng trước

20

Chương 214
1 tháng trước

22

Chương 213
1 tháng trước

19

Chương 212
1 tháng trước

17

Chương 211
1 tháng trước

21

Chương 210
1 tháng trước

18

Chương 209
1 tháng trước

18

Chương 208
1 tháng trước

20

Chương 207
1 tháng trước

23

Chương 206
1 tháng trước

19

Chương 205
1 tháng trước

23

Chương 204
1 tháng trước

15

Chương 203
1 tháng trước

19

Chương 202
1 tháng trước

24

Chương 201
1 tháng trước

21

Chương 200
1 tháng trước

19

Chương 199
1 tháng trước

19

Chương 198
1 tháng trước

19