Manga
Tâm ma

Tâm ma [Manhua]

Alternative Titles: Tâm Ma Lý Vân Tâm
Story of: Tâm ma

Có thể nói Lý Vân Tâm là người, nhưng việc hắn làm có thể so với yêu ma, ở kiếp trước hắn là một bác sĩ tâm lý, kiếp này hắn đầu thai thành một hoạ sư có pháp thuật, nhưng thứ hắn ta có thể điều khiển nhiều nhất, chính là lòng người. Bị đạo thống truy sát, cùng yêu ma vi ngũ. Bất luận là người hay yêu, cuối cũng sẽ biến thành quân cờ của Lý Vân Tâm. Ngay cả người bắt hồn phách Hắc Bạch Diêm Quân thấy hắn cũng muốn hỏi một câu : " Ăn thịt người, tâm ma nơi nào đến? " Lý Vân Tâm ăn thịt người, Cũng ăn luôn nhân tâm.

79
0
5

Danh sách Chương

Chương 154
6 ngày trước

1

Chương 153
1 tuần trước

7

Chương 152
1 tuần trước

10

Chương 151
2 tuần trước

13

Chương 150
2 tuần trước

8

Chương 149
2 tuần trước

4

Chương 147
2 tuần trước

2

Chương 146
3 tuần trước

4

Chương 145
4 tuần trước

4

Chương 144
4 tuần trước

6

Chương 143
4 tuần trước

4

Chương 142
1 tháng trước

6

Chương 141
1 tháng trước

0

Chương 141
1 tháng trước

4

Chương 140
1 tháng trước

4

Chương 139
1 tháng trước

6

Chương 138
1 tháng trước

3

Chương 137
1 tháng trước

4

Chương 136
1 tháng trước

5

Chương 135
1 tháng trước

5

Chương 134
1 tháng trước

5

Chương 133
1 tháng trước

3

Chương 132
1 tháng trước

4

Chương 131
1 tháng trước

5

Chương 130
1 tháng trước

5

Chương 129
1 tháng trước

5

Chương 128
1 tháng trước

4

Chương 127
1 tháng trước

5

Chương 126
1 tháng trước

3

Chương 125
1 tháng trước

5

Chương 124
1 tháng trước

5

Chương 123
1 tháng trước

3

Chương 122
1 tháng trước

5

Chương 121
1 tháng trước

4

Chương 120
1 tháng trước

5

Chương 119
1 tháng trước

5

Chương 118
1 tháng trước

5

Chương 117
1 tháng trước

5

Chương 116
1 tháng trước

6

Chương 115
1 tháng trước

3

Chương 114
1 tháng trước

4

Chương 113
1 tháng trước

5

Chương 112
1 tháng trước

3

Chương 111
1 tháng trước

6

Chương 110
1 tháng trước

5

Chương 109
1 tháng trước

5

Chương 108
1 tháng trước

5

Chương 107
1 tháng trước

5

Chương 106
1 tháng trước

5

Chương 105
1 tháng trước

5

Chương 104
1 tháng trước

6

Chương 103
1 tháng trước

5

Chương 102
1 tháng trước

6

Chương 101
1 tháng trước

7

Chương 100
1 tháng trước

5

Chương 99
1 tháng trước

5

Chương 98
1 tháng trước

10

Chương 97
1 tháng trước

8

Chương 96
1 tháng trước

4

Chương 95
1 tháng trước

5

Chương 94
1 tháng trước

7

Chương 93
1 tháng trước

7

Chương 92
1 tháng trước

6

Chương 91
1 tháng trước

5

Chương 90
1 tháng trước

7

Chương 89
1 tháng trước

7

Chương 88
1 tháng trước

6

Chương 87
1 tháng trước

8

Chương 86
1 tháng trước

6

Chương 85
1 tháng trước

6

Chương 84
1 tháng trước

5

Chương 83
1 tháng trước

9

Chương 82
1 tháng trước

5

Chương 81
1 tháng trước

5

Chương 80
1 tháng trước

7

Chương 79
1 tháng trước

7

Chương 78
1 tháng trước

3

Chương 77
1 tháng trước

6

Chương 76
1 tháng trước

5

Chương 75
1 tháng trước

8

Chương 74
1 tháng trước

6

Chương 73
1 tháng trước

6

Chương 72
1 tháng trước

7

Chương 71
1 tháng trước

6

Chương 70
1 tháng trước

5

Chương 69
1 tháng trước

5

Chương 68
1 tháng trước

6

Chương 67
1 tháng trước

6

Chương 66
1 tháng trước

5

Chương 65
1 tháng trước

5

Chương 64
1 tháng trước

9

Chương 63
1 tháng trước

7

Chương 62
1 tháng trước

6

Chương 61
1 tháng trước

6

Chương 60
1 tháng trước

3

Chương 59
1 tháng trước

6

Chương 58
1 tháng trước

6

Chương 57
1 tháng trước

5

Chương 56
1 tháng trước

5

Chương 55
1 tháng trước

7