Manga
Ta Có 90 Tỷ Tiền Liếm Cẩu!

Ta Có 90 Tỷ Tiền Liếm Cẩu! [Manhua]

Alternative Titles: I Have 90 Billion Licking Gold Coins
Story of: Ta Có 90 Tỷ Tiền Liếm Cẩu!

Sinh viên Trần Viễn crush nữ thần Đồng Đồng ba năm, lại bị đối phương một cước đạp bay. Sau khi đau khổ lại ngoài ý muốn kích hoạt hệ thống tiền liếm cẩu, còn có 90 tỷ tiền liếm cẩu, công dụng chỉ để simp nữ nhân! Càng xài nhiều tiền, càng thu được các loại thuộc tính. Tên là Liếm Cẩu Kim Hệ Thống thì ta thật sự cần liếm cẩu sao? Chỉ cần đủ nhiều tiền ta chính là trap boy chỉ cần dùng tiền là có thể chứng minh với nữ thần là ta đang liếm cẩu! Lúc này Trần Viễn đã mở ra con đường nhân sinh của mình!

52
0
5

Danh sách Chương

Chương 187
6 ngày trước

5

Chương 186
1 tuần trước

5

Chương 185
1 tuần trước

5

Chương 184
1 tuần trước

8

Chương 183
1 tuần trước

11

Chương 182
1 tuần trước

11

Chương 181
1 tuần trước

8

Chương 180
1 tuần trước

2

Chương 179
1 tuần trước

6

Chương 178
1 tuần trước

8

Chương 177
2 tuần trước

6

Chương 176
2 tuần trước

7

Chương 175
2 tuần trước

8

Chương 174
2 tuần trước

9

Chương 173
2 tuần trước

8

Chương 172
3 tuần trước

12

Chương 171
3 tuần trước

11

Chương 170
3 tuần trước

15

Chương 169
3 tuần trước

16

Chương 168
3 tuần trước

20

Chương 167
3 tuần trước

15

Chương 166
4 tuần trước

14

Chương 165
4 tuần trước

14

Chương 164
4 tuần trước

13

Chương 163
4 tuần trước

10

Chương 162
1 tháng trước

11

Chương 161
1 tháng trước

10

Chương 160
1 tháng trước

10

Chương 159
1 tháng trước

17

Chương 158
1 tháng trước

8

Chương 157
1 tháng trước

10

Chương 156
1 tháng trước

5

Chương 155
1 tháng trước

4

Chương 154
1 tháng trước

11

Chương 153
1 tháng trước

8

Chương 152
1 tháng trước

8

Chương 151
1 tháng trước

10

Chương 150
1 tháng trước

7

Chương 149
1 tháng trước

6

Chương 148
1 tháng trước

6

Chương 147
1 tháng trước

9

Chương 146
1 tháng trước

5

Chương 145
1 tháng trước

11

Chương 144
1 tháng trước

10

Chương 143
1 tháng trước

10

Chương 142
1 tháng trước

9

Chương 141
1 tháng trước

10

Chương 140
1 tháng trước

10

Chương 139
1 tháng trước

10

Chương 138
1 tháng trước

10

Chương 137
1 tháng trước

11

Chương 136
1 tháng trước

8

Chương 135
1 tháng trước

11

Chương 134
1 tháng trước

10

Chương 133
1 tháng trước

12

Chương 132
1 tháng trước

8

Chương 130
1 tháng trước

8

Chương 129
1 tháng trước

10

Chương 128
1 tháng trước

9

Chương 127
1 tháng trước

9

Chương 126
1 tháng trước

10

Chương 125
1 tháng trước

9

Chương 124
1 tháng trước

8

Chương 123
1 tháng trước

9

Chương 122
1 tháng trước

10

Chương 121
1 tháng trước

9

Chương 120
1 tháng trước

10

Chương 119
1 tháng trước

11

Chương 118
1 tháng trước

9

Chương 117
1 tháng trước

11

Chương 116
1 tháng trước

10

Chương 115
1 tháng trước

8

Chương 114
1 tháng trước

8

Chương 113
1 tháng trước

10

Chương 112
1 tháng trước

10

Chương 111
1 tháng trước

5

Chương 110
1 tháng trước

8

Chương 109
1 tháng trước

9

Chương 108
1 tháng trước

8

Chương 107
1 tháng trước

10

Chương 106
1 tháng trước

10

Chương 105
1 tháng trước

10

Chương 104
1 tháng trước

11

Chương 103
1 tháng trước

6

Chương 102
1 tháng trước

10

Chương 101
1 tháng trước

8

Chương 100
1 tháng trước

7

Chương 99
1 tháng trước

11

Chương 98
1 tháng trước

12

Chương 97
1 tháng trước

13

Chương 96
1 tháng trước

10

Chương 95
1 tháng trước

12

Chương 94
1 tháng trước

13

Chương 93
1 tháng trước

12

Chương 92
1 tháng trước

13

Chương 91
1 tháng trước

12

Chương 90
1 tháng trước

12

Chương 89
1 tháng trước

11

Chương 88
1 tháng trước

11

Chương 87
1 tháng trước

11