Manga
Danh Môn Chí Ái

Danh Môn Chí Ái [Manhua]

Story of: Danh Môn Chí Ái

Một cuộc giao dịch đã bắt cô ấy phải hiến thân cho người đàn ông tôn kính nhất, đáng sợ nhất ở thành phố Đông Lăng. Ban ngày, cô ấy là một người con gái bình thường như bao cô gái khác nhưng ban đêm cô lại trở thành món đồ chơi của anh ta… Hai tay cô bị ép dưới ngực anh, khuôn mặt kinh hoảng: “Nếu anh dám làm loạn, tôi… tôi sẽ tố cáo anh.” Anh nhấc cằm cô lên, cười tà mị nói: “Cả cái thành phố Đông Lăng này là thiên hạ của tôi, em dám tố cáo tôi sao?”

312
1
5

Danh sách Chương

Chương 459
1 tháng trước

51

Chương 458
1 tháng trước

37

Chương 456.2
1 tháng trước

39

Chương 456.1
1 tháng trước

30

Chương 454.2
1 tháng trước

29

Chương 454.1
1 tháng trước

25

Chương 452.2
1 tháng trước

22

Chương 452.1
1 tháng trước

21

Chương 451
1 tháng trước

21

Chương 449
1 tháng trước

22

Chương 448.2
1 tháng trước

29

Chương 448.1
1 tháng trước

39

Chương 446.2
1 tháng trước

32

Chương 446.1
1 tháng trước

25

Chương 444.2
1 tháng trước

25

Chương 444.1
1 tháng trước

29

Chương 442.2
1 tháng trước

28

Chương 442.1
1 tháng trước

34

Chương 440
1 tháng trước

31

Chương 439
1 tháng trước

35

Chương 438
1 tháng trước

31

Chương 437
1 tháng trước

32

Chương 436
1 tháng trước

37

Chương 435
1 tháng trước

35

Chương 434
1 tháng trước

31

Chương 433.2
1 tháng trước

24

Chương 433.1
1 tháng trước

26

Chương 432.2
1 tháng trước

27

Chương 432.1
1 tháng trước

34

Chương 431.2
1 tháng trước

29

Chương 431.1
1 tháng trước

34

Chương 429.2
1 tháng trước

25

Chương 429.1
1 tháng trước

27

Chương 427.2
1 tháng trước

30

Chương 427.1
1 tháng trước

34

Chương 424.2
1 tháng trước

28

Chương 424.1
1 tháng trước

26

Chương 423.2
1 tháng trước

23

Chương 423.1
1 tháng trước

25

Chương 422.2
1 tháng trước

30

Chương 422.1
1 tháng trước

38

Chương 421.2
1 tháng trước

39

Chương 421.1
1 tháng trước

29

Chương 418.2
1 tháng trước

28

Chương 418.1
1 tháng trước

20

Chương 417.2
1 tháng trước

32

Chương 417.1
1 tháng trước

29

Chương 415.2
1 tháng trước

29

Chương 415.1
1 tháng trước

27

Chương 413.2
1 tháng trước

29

Chương 413.1
1 tháng trước

22

Chương 411.2
1 tháng trước

26

Chương 411.1
1 tháng trước

27

Chương 409.2
1 tháng trước

25

Chương 409.1
1 tháng trước

26

Chương 408.2
1 tháng trước

30

Chương 408.1
1 tháng trước

24

Chương 405.2
1 tháng trước

37

Chương 405.1
1 tháng trước

27

Chương 404.2
1 tháng trước

25

Chương 404.1
1 tháng trước

0

Chương 404.1
1 tháng trước

25

Chương 403.2
1 tháng trước

31

Chương 403.1
1 tháng trước

27

Chương 400.2
1 tháng trước

24

Chương 400.1
1 tháng trước

25

Chương 399.2
1 tháng trước

0

Chương 399.2
1 tháng trước

25

Chương 399.1
1 tháng trước

19

Chương 398.2
1 tháng trước

27

Chương 398
1 tháng trước

22

Chương 397
1 tháng trước

25

Chương 395
1 tháng trước

28

Chương 393.2
1 tháng trước

21

Chương 393.1
1 tháng trước

23

Chương 390
1 tháng trước

18

Chương 389
1 tháng trước

18

Chương 388
1 tháng trước

18

Chương 387
1 tháng trước

21

Chương 386
1 tháng trước

14

Chương 385.2
1 tháng trước

18

Chương 385.1
1 tháng trước

27

Chương 384.2
1 tháng trước

19

Chương 384.1
1 tháng trước

18

Chương 383.2
1 tháng trước

19

Chương 383.1
1 tháng trước

20

Chương 382.2
1 tháng trước

18

Chương 382.1
1 tháng trước

19

Chương 381.2
1 tháng trước

20

Chương 381.1
1 tháng trước

13

Chương 378.2
1 tháng trước

16

Chương 378.1
1 tháng trước

16

Chương 377.2
1 tháng trước

21

Chương 377.1
1 tháng trước

12

Chương 376.2
1 tháng trước

13

Chương 376.1
1 tháng trước

22

Chương 375.2
1 tháng trước

25

Chương 375.1
1 tháng trước

21

Chương 374.2
1 tháng trước

20

Chương 374.1
1 tháng trước

15