Manga
Dan Doh Next Generation

Dan Doh Next Generation [Manga]

Alternative Titles: Dan Doh phần 3
Story of: Dan Doh Next Generation

Đây là phần ba cũng là phần cuối cùng trong trilogy Dan Doh. Kể về giải đấu golf lớn nhất lịch sử do Shinjou tổ chức trước khi qua đời.

13
0
5