Manga
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố [Manhua]

Alternative Titles: Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị
Story of: Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố

Cải biên từ tiểu thuyết cùng tên của Siêu Cấp Nội Dung. Một chàng lính đặc chủng với sức hút siêu phàm, năng lực siêu cường, bị kẻ thù trên khắp thế giới truy sát, bị các thế lực tà ác nhắm vào, bị bao người đẹp muốn chiếm hữu, sẽ có thể nghiệm gì?

21
0
5

Danh sách Chương

Chương 263
1 tuần trước

9

Chương 262
2 tuần trước

6

Chương 261
2 tuần trước

1

Chương 260
3 tuần trước

1

Chương 259
4 tuần trước

1

Chương 258
1 tháng trước

1

Chương 257
1 tháng trước

1

Chương 256
1 tháng trước

2

Chương 255
1 tháng trước

1

Chương 254
1 tháng trước

2

Chương 253
1 tháng trước

2

Chương 252
1 tháng trước

1

Chương 251
1 tháng trước

1

Chương 250
1 tháng trước

1

Chương 249
1 tháng trước

1

Chương 248
1 tháng trước

2

Chương 247
1 tháng trước

1

Chương 246
1 tháng trước

1

Chương 245
1 tháng trước

1

Chương 244
1 tháng trước

2

Chương 243
1 tháng trước

1

Chương 242
1 tháng trước

1

Chương 241
1 tháng trước

1

Chương 240
1 tháng trước

1

Chương 239
1 tháng trước

1

Chương 238
1 tháng trước

1

Chương 237
1 tháng trước

1

Chương 236
1 tháng trước

1

Chương 235
1 tháng trước

1

Chương 234
1 tháng trước

1

Chương 233
1 tháng trước

1

Chương 232
1 tháng trước

2

Chương 231
1 tháng trước

1

Chương 230
1 tháng trước

1

Chương 229
1 tháng trước

1

Chương 228
1 tháng trước

1

Chương 227
1 tháng trước

1

Chương 226
1 tháng trước

1

Chương 225
1 tháng trước

1

Chương 224
1 tháng trước

1

Chương 223
1 tháng trước

2

Chương 222
1 tháng trước

1

Chương 221
1 tháng trước

1

Chương 220
1 tháng trước

2

Chương 219
1 tháng trước

1

Chương 218
1 tháng trước

1

Chương 217
1 tháng trước

1

Chương 216
1 tháng trước

2

Chương 215
1 tháng trước

1

Chương 214
1 tháng trước

1

Chương 213
1 tháng trước

1

Chương 212
1 tháng trước

1

Chương 211
1 tháng trước

2

Chương 210
1 tháng trước

1

Chương 209
1 tháng trước

1

Chương 208
1 tháng trước

1

Chương 207
1 tháng trước

1

Chương 206
1 tháng trước

1

Chương 205
1 tháng trước

1

Chương 204
1 tháng trước

1

Chương 203
1 tháng trước

1

Chương 202
1 tháng trước

1

Chương 201
1 tháng trước

1

Chương 200
1 tháng trước

1

Chương 199
1 tháng trước

1

Chương 198
1 tháng trước

1

Chương 197
1 tháng trước

1

Chương 196
1 tháng trước

1

Chương 195
1 tháng trước

1

Chương 194
1 tháng trước

1

Chương 193
1 tháng trước

1

Chương 192
1 tháng trước

1

Chương 191
1 tháng trước

1

Chương 190
1 tháng trước

1

Chương 189
1 tháng trước

1

Chương 188
1 tháng trước

1

Chương 187
1 tháng trước

1

Chương 186
1 tháng trước

2

Chương 185
1 tháng trước

1

Chương 184
1 tháng trước

1

Chương 183
1 tháng trước

2

Chương 182
1 tháng trước

1

Chương 181
1 tháng trước

1

Chương 180
1 tháng trước

1

Chương 179
1 tháng trước

1

Chương 178
1 tháng trước

1

Chương 177
1 tháng trước

1

Chương 176
1 tháng trước

1

Chương 175
1 tháng trước

1

Chương 174
1 tháng trước

1

Chương 173
1 tháng trước

1

Chương 172
1 tháng trước

2

Chương 171
1 tháng trước

1

Chương 170
1 tháng trước

1

Chương 169
1 tháng trước

1

Chương 168
1 tháng trước

1

Chương 167
1 tháng trước

1

Chương 166
1 tháng trước

1

Chương 165
1 tháng trước

1

Chương 164
1 tháng trước

1