Manga
Chuyển sinh thành thất hoàng tử

Chuyển sinh thành thất hoàng tử [Manga]

Alternative Titles: Tensei Shitara dai Nana Ouji dattanode
Story of: Chuyển sinh thành thất hoàng tử

Anh thanh niên dân đen bất tài thấp hèn vô dụng trước khi chết đã ước được trở thành bậc thầy ma fap, đách biết con rồng thần nào hay thực thể X nào đã dream come true anh, biến anh thành hoàng tử (đĩ đượi) vương quốc Saloom Địt mẹ gay vl luôn, anh em cẩn trọng khi đọc

36
0
5

Danh sách Chương

Chương 157
5 ngày trước

7

Chương 156
1 tuần trước

14

Chương 155
1 tuần trước

10

Chương 154
2 tuần trước

10

Chương 153.5
3 tuần trước

9

Chương 153
1 tháng trước

14

Chương 152
1 tháng trước

14

Chương 151.5
1 tháng trước

10

Chương 151
1 tháng trước

15

Chương 150
1 tháng trước

13

Chương 149
1 tháng trước

13

Chương 148
1 tháng trước

13

Chương 147.5
1 tháng trước

10

Chương 147
1 tháng trước

13

Chương 146
1 tháng trước

14

Chương 145
1 tháng trước

14

Chương 144
1 tháng trước

13

Chương 143
1 tháng trước

12

Chương 142
1 tháng trước

13

Chương 141
1 tháng trước

16

Chương 140
1 tháng trước

14

Chương 139.5
1 tháng trước

10

Chương 139
1 tháng trước

14

Chương 138
1 tháng trước

15

Chương 137
1 tháng trước

14

Chương 136
1 tháng trước

15

Chương 135
1 tháng trước

14

Chương 134
1 tháng trước

13

Chương 133
1 tháng trước

14

Chương 132
1 tháng trước

14

Chương 131
1 tháng trước

14

Chương 130.5
1 tháng trước

12

Chương 130
1 tháng trước

14

Chương 129
1 tháng trước

15

Chương 128
1 tháng trước

10

Chương 127
1 tháng trước

14

Chương 126
1 tháng trước

16

Chương 125
1 tháng trước

13

Chương 124
1 tháng trước

13

Chương 123.5
1 tháng trước

12

Chương 123
1 tháng trước

14

Chương 122
1 tháng trước

11

Chương 121
1 tháng trước

16

Chương 120
1 tháng trước

13

Chương 119
1 tháng trước

13

Chương 118
1 tháng trước

13

Chương 117.5
1 tháng trước

14

Chương 117
1 tháng trước

16

Chương 116
1 tháng trước

16

Chương 115
1 tháng trước

14

Chương 114
1 tháng trước

16

Chương 113
1 tháng trước

15

Chương 112
1 tháng trước

16

Chương 111
1 tháng trước

16

Chương 110.5
1 tháng trước

9

Chương 110
1 tháng trước

17

Chương 109
1 tháng trước

13

Chương 108
1 tháng trước

14

Chương 107
1 tháng trước

15

Chương 106
1 tháng trước

15

Chương 105
1 tháng trước

14

Chương 104
1 tháng trước

14

Chương 103
1 tháng trước

13

Chương 102
1 tháng trước

15

Chương 101
1 tháng trước

14

Chương 100
1 tháng trước

9

Chương 99
1 tháng trước

15

Chương 98
1 tháng trước

12

Chương 97
1 tháng trước

13

Chương 96
1 tháng trước

13

Chương 95
1 tháng trước

16

Chương 94
1 tháng trước

13

Chương 93
1 tháng trước

13

Chương 92
1 tháng trước

12

Chương 91
1 tháng trước

14

Chương 90
1 tháng trước

16

Chương 89.5
1 tháng trước

18

Chương 89
1 tháng trước

10

Chương 88
1 tháng trước

14

Chương 87
1 tháng trước

14

Chương 86
1 tháng trước

14

Chương 85
1 tháng trước

17

Chương 84
1 tháng trước

14

Chương 83
1 tháng trước

15

Chương 82
1 tháng trước

12

Chương 81
1 tháng trước

14

Chương 80
1 tháng trước

13

Chương 79.5
1 tháng trước

9

Chương 79
1 tháng trước

13

Chương 78
1 tháng trước

16

Chương 77
1 tháng trước

13

Chương 76
1 tháng trước

14

Chương 75.5
1 tháng trước

11

Chương 75
1 tháng trước

12

Chương 74
1 tháng trước

15

Chương 73
1 tháng trước

14

Chương 72
1 tháng trước

10

Chương 71
1 tháng trước

13

Chương 70
1 tháng trước

16

Chương 69
1 tháng trước

12