Manga
Chưởng Môn Khiêm Tốn Chút

Chưởng Môn Khiêm Tốn Chút [Manhua]

Story of: Chưởng Môn Khiêm Tốn Chút

Xuyên không tới Thiên Huyền Giới, thân phận là chưởng môn dởm của Mạc môn, Đô Thành Khắc Kim tái sinh ở trong thế giới trò chơi, không để người chơi vào mắt, thu nhận nhân vật chính của thế giới này làm tiểu đệ, giả dạng làm thiên hạ đệ nhất!

20
0
5

Danh sách Chương

Chương 349
20 giờ trước

0

Chương 348
6 ngày trước

1

Chương 345
1 tuần trước

12

Chương 344
1 tuần trước

11

Chương 343
1 tuần trước

8

Chương 342
1 tuần trước

7

Chương 341
3 tuần trước

4

Chương 340
3 tuần trước

2

Chương 339
4 tuần trước

3

Chương 338
4 tuần trước

3

Chương 337
1 tháng trước

3

Chương 336
1 tháng trước

3

Chương 335
1 tháng trước

4

Chương 334
1 tháng trước

3

Chương 333
1 tháng trước

8

Chương 332
1 tháng trước

3

Chương 331
1 tháng trước

3

Chương 330
1 tháng trước

3

Chương 329
1 tháng trước

5

Chương 328
1 tháng trước

3

Chương 327
1 tháng trước

3

Chương 326
1 tháng trước

3

Chương 325
1 tháng trước

3

Chương 324
1 tháng trước

3

Chương 323
1 tháng trước

3

Chương 322
1 tháng trước

3

Chương 321
1 tháng trước

3

Chương 320
1 tháng trước

3

Chương 319
1 tháng trước

3

Chương 318
1 tháng trước

4

Chương 317
1 tháng trước

3

Chương 316
1 tháng trước

4

Chương 315
1 tháng trước

4

Chương 314
1 tháng trước

3

Chương 313
1 tháng trước

3

Chương 312
1 tháng trước

3

Chương 311
1 tháng trước

3

Chương 310
1 tháng trước

3

Chương 309
1 tháng trước

3

Chương 308
1 tháng trước

3

Chương 307
1 tháng trước

3

Chương 306
1 tháng trước

3

Chương 305
1 tháng trước

3

Chương 304
1 tháng trước

3

Chương 303
1 tháng trước

3

Chương 302
1 tháng trước

3

Chương 301
1 tháng trước

3

Chương 300
1 tháng trước

3

Chương 299
1 tháng trước

3

Chương 298
1 tháng trước

3

Chương 297
1 tháng trước

3

Chương 296
1 tháng trước

3

Chương 295
1 tháng trước

3

Chương 294
1 tháng trước

3

Chương 293
1 tháng trước

3

Chương 292
1 tháng trước

3

Chương 291
1 tháng trước

3

Chương 290
1 tháng trước

3

Chương 289
1 tháng trước

3

Chương 288
1 tháng trước

3

Chương 287
1 tháng trước

3

Chương 286
1 tháng trước

3

Chương 285
1 tháng trước

3

Chương 284
1 tháng trước

3

Chương 283
1 tháng trước

3

Chương 282
1 tháng trước

3

Chương 281
1 tháng trước

3

Chương 280
1 tháng trước

3

Chương 279
1 tháng trước

3

Chương 278
1 tháng trước

3

Chương 277
1 tháng trước

4

Chương 276
1 tháng trước

3

Chương 275
1 tháng trước

3

Chương 274
1 tháng trước

3

Chương 273
1 tháng trước

3

Chương 272
1 tháng trước

3

Chương 271
1 tháng trước

3

Chương 270
1 tháng trước

3

Chương 269
1 tháng trước

3

Chương 268
1 tháng trước

3

Chương 267
1 tháng trước

3

Chương 266
1 tháng trước

3

Chương 265
1 tháng trước

5

Chương 264
1 tháng trước

3

Chương 263
1 tháng trước

3

Chương 262
1 tháng trước

4

Chương 261
1 tháng trước

3

Chương 260
1 tháng trước

3

Chương 259
1 tháng trước

3

Chương 258
1 tháng trước

3

Chương 257
1 tháng trước

3

Chương 256
1 tháng trước

4

Chương 255
1 tháng trước

4

Chương 254
1 tháng trước

4

Chương 253
1 tháng trước

4

Chương 252
1 tháng trước

4

Chương 251
1 tháng trước

4

Chương 250
1 tháng trước

3

Chương 249
1 tháng trước

4

Chương 248
1 tháng trước

5