Manga
Chung Cực Đấu La

Chung Cực Đấu La [Manhua]

Alternative Titles: Đấu La Đại Lục 4
Story of: Chung Cực Đấu La

Câu chuyện này là phần 4 nối tiếp với chuỗi câu chuyện trong tác phẩm Đấu La Đại Lục của tác giả Nội dung truyện được diễn ra sau một vạn năm, khi đó mọi thứ đều bị băng hóa. Mở đầu là việc đội khảo sát khoa học của Liên bang Đấu La trong lúc khảo thí ở Cực Bắc Chi Địa đã phát hiện một quả trứng có hoa văn hai màu vàng bạc, sau khi dùng dụng cụ kiểm tra thì phát hiện bên trong có sinh mạng đang phát triển nên đã nhanh chóng mang về sở nghiên cứu tiến hành ấp trứng. Sau khi trứng nở ra thì không ngờ lại nở ra một đứa trẻ không khác gì trẻ con loài người, một quả trứng nở ra trẻ con.

22
0
5

Danh sách Chương

Chương 519
4 ngày trước

0

Chương 518
4 ngày trước

0

Chương 517
4 ngày trước

0

Chương 516
1 tuần trước

7

Chương 515
1 tuần trước

7

Chương 514
1 tuần trước

10

Chương 513
1 tuần trước

9

Chương 512
1 tuần trước

7

Chương 511
2 tuần trước

8

Chương 510
2 tuần trước

7

Chương 509
2 tuần trước

4

Chương 508
2 tuần trước

2

Chương 507
3 tuần trước

3

Chương 506
3 tuần trước

3

Chương 505
3 tuần trước

2

Chương 504
4 tuần trước

3

Chương 503
1 tháng trước

3

Chương 502
1 tháng trước

2

Chương 501
1 tháng trước

2

Chương 500
1 tháng trước

4

Chương 499
1 tháng trước

3

Chương 498
1 tháng trước

2

Chương 497
1 tháng trước

3

Chương 496
1 tháng trước

3

Chương 495
1 tháng trước

5

Chương 494
1 tháng trước

2

Chương 493
1 tháng trước

4

Chương 492
1 tháng trước

2

Chương 491
1 tháng trước

2

Chương 490
1 tháng trước

3

Chương 489
1 tháng trước

2

Chương 488
1 tháng trước

3

Chương 487
1 tháng trước

3

Chương 486
1 tháng trước

2

Chương 485
1 tháng trước

2

Chương 484
1 tháng trước

3

Chương 483
1 tháng trước

2

Chương 482
1 tháng trước

3

Chương 481
1 tháng trước

3

Chương 480
1 tháng trước

2

Chương 479
1 tháng trước

5

Chương 478
1 tháng trước

3

Chương 477
1 tháng trước

2

Chương 476
1 tháng trước

2

Chương 475
1 tháng trước

2

Chương 474
1 tháng trước

3

Chương 473
1 tháng trước

2

Chương 472
1 tháng trước

3

Chương 471
1 tháng trước

2

Chương 470
1 tháng trước

2

Chương 469
1 tháng trước

4

Chương 468
1 tháng trước

4

Chương 467
1 tháng trước

2

Chương 466
1 tháng trước

3

Chương 465
1 tháng trước

3

Chương 464
1 tháng trước

3

Chương 463
1 tháng trước

3

Chương 462
1 tháng trước

3

Chương 461
1 tháng trước

3

Chương 460
1 tháng trước

2

Chương 459
1 tháng trước

2

Chương 458
1 tháng trước

2

Chương 457
1 tháng trước

2

Chương 456
1 tháng trước

3

Chương 455
1 tháng trước

3

Chương 454
1 tháng trước

2

Chương 453
1 tháng trước

3

Chương 452
1 tháng trước

3

Chương 451
1 tháng trước

4

Chương 450
1 tháng trước

4

Chương 449
1 tháng trước

3

Chương 448
1 tháng trước

2

Chương 447
1 tháng trước

0

Chương 447
1 tháng trước

2

Chương 446
1 tháng trước

2

Chương 445
1 tháng trước

3

Chương 444
1 tháng trước

2

Chương 443
1 tháng trước

4

Chương 442
1 tháng trước

5

Chương 441
1 tháng trước

2

Chương 440
1 tháng trước

4

Chương 439
1 tháng trước

4

Chương 438
1 tháng trước

3

Chương 437
1 tháng trước

2

Chương 436
1 tháng trước

2

Chương 435
1 tháng trước

2

Chương 434
1 tháng trước

3

Chương 433
1 tháng trước

3

Chương 432
1 tháng trước

3

Chương 431
1 tháng trước

3

Chương 430
1 tháng trước

2

Chương 429
1 tháng trước

2

Chương 428
1 tháng trước

2

Chương 427
1 tháng trước

4

Chương 426
1 tháng trước

3

Chương 425
1 tháng trước

2

Chương 424
1 tháng trước

4

Chương 423
1 tháng trước

2

Chương 422
1 tháng trước

3

Chương 421
1 tháng trước

2