Manga
Chỗ Lánh Nạn Của Ta Chỉ Thu Thiếu Mỹ Nữ

Chỗ Lánh Nạn Của Ta Chỉ Thu Thiếu Mỹ Nữ [Manhua]

Alternative Titles: Chỗ Lánh Nạn Của Tôi Chỉ Lấy Thiếu Mỹ Nữ
Story of: Chỗ Lánh Nạn Của Ta Chỉ Thu Thiếu Mỹ Nữ

Thiên tai buông xuống, dị thú xâm lấn, tang thi hoành hành, may mắn còn tồn tại nhân loại bị nhốt ở phế tích trong một góc chờ đợi cuối cùng vận mệnh thẩm phán. Học sinh Lâm Phong bị nhốt ở Dục Hoa học viện , may mắn thức tỉnh  hệ thống chỗ tránh nạn tận thế, có thể đem kiến trúc cải tiến, tạo ra một nơi lánh nạn cường thế. Bất quá cái hệ thống này có một điều kiện, đó chính là thành viên chỉ có thể là mỹ thiếu nữ

22
0
5