Manga
Buttobi Itto

Buttobi Itto [-]

Alternative Titles: Đường Dẫn Đến Khung Thành 2
Story of: Buttobi Itto

Vì trễ chuyến bay qua Brazil nên Itto đành nhập học cấp 3 ở Meiho - nơi cấp học bổng cho cậu chỉ để đá bóng. Ở đây Itto đã gặp Nedu tóc đỏ và Hanyu cao kều để lập thành bộ 3 siêu quậy gây rối ở Meiho Itto và những đồng đội ở Meiho sẽ đem đến cho các bạn đọc những trận cầu kịch tính và cả những trận cười sảng khoái

92
0
5

Danh sách Chương

Chương 102
1 tháng trước

5

Chương 101
1 tháng trước

6

Chương 100
1 tháng trước

0

Chương 100
1 tháng trước

3

Chương 99
1 tháng trước

8

Chương 98
1 tháng trước

4

Chương 97
1 tháng trước

7

Chương 96
1 tháng trước

4

Chương 95
1 tháng trước

5

Chương 94
1 tháng trước

0

Chương 94
1 tháng trước

8

Chương 93
1 tháng trước

7

Chương 92
1 tháng trước

7

Chương 91
1 tháng trước

0

Chương 91
1 tháng trước

3

Chương 90
1 tháng trước

7

Chương 89
1 tháng trước

8

Chương 88
1 tháng trước

8

Chương 87
1 tháng trước

8

Chương 86
1 tháng trước

10

Chương 85
1 tháng trước

9

Chương 84
1 tháng trước

0

Chương 84
1 tháng trước

8

Chương 83
1 tháng trước

0

Chương 83
1 tháng trước

7

Chương 82
1 tháng trước

7

Chương 81
1 tháng trước

10

Chương 80
1 tháng trước

3

Chương 79
1 tháng trước

0

Chương 79
1 tháng trước

5

Chương 78
1 tháng trước

2

Chương 77
1 tháng trước

8

Chương 76
1 tháng trước

0

Chương 76
1 tháng trước

9

Chương 75
1 tháng trước

10

Chương 74
1 tháng trước

7

Chương 73
1 tháng trước

8

Chương 72
1 tháng trước

0

Chương 72
1 tháng trước

6

Chương 71
1 tháng trước

8

Chương 70
1 tháng trước

7

Chương 69
1 tháng trước

0

Chương 69
1 tháng trước

11

Chương 68
1 tháng trước

2

Chương 67
1 tháng trước

7

Chương 66
1 tháng trước

4

Chương 65
1 tháng trước

7

Chương 64
1 tháng trước

3

Chương 63
1 tháng trước

3

Chương 62
1 tháng trước

8

Chương 61
1 tháng trước

3

Chương 60
1 tháng trước

4

Chương 59
1 tháng trước

8

Chương 58
1 tháng trước

8

Chương 57
1 tháng trước

8

Chương 56
1 tháng trước

7

Chương 55
1 tháng trước

8

Chương 54
1 tháng trước

9

Chương 53
1 tháng trước

4

Chương 52
1 tháng trước

3

Chương 51
1 tháng trước

7

Chương 50
1 tháng trước

0

Chương 50
1 tháng trước

0

Chương 50
1 tháng trước

2

Chương 49
1 tháng trước

2

Chương 48
1 tháng trước

4

Chương 47
1 tháng trước

8

Chương 46
1 tháng trước

9

Chương 45
1 tháng trước

7

Chương 44
1 tháng trước

5

Chương 43
1 tháng trước

2

Chương 42
1 tháng trước

3

Chương 41
1 tháng trước

4

Chương 40
1 tháng trước

3

Chương 39
1 tháng trước

3

Chương 38
1 tháng trước

7

Chương 37
1 tháng trước

5

Chương 36
1 tháng trước

2

Chương 35
1 tháng trước

4

Chương 34
1 tháng trước

8

Chương 33
1 tháng trước

3

Chương 32
1 tháng trước

7

Chương 31
1 tháng trước

5

Chương 30
1 tháng trước

5

Chương 29
1 tháng trước

10

Chương 28
1 tháng trước

3

Chương 27
1 tháng trước

2

Chương 26
1 tháng trước

5

Chương 25
1 tháng trước

5

Chương 24
1 tháng trước

4

Chương 23
1 tháng trước

7

Chương 22
1 tháng trước

6

Chương 21
1 tháng trước

3

Chương 20
1 tháng trước

10

Chương 19
1 tháng trước

7

Chương 18
1 tháng trước

3

Chương 17
1 tháng trước

8

Chương 16
1 tháng trước

4

Chương 15
1 tháng trước

2

Chương 14
1 tháng trước

3