Manga
Bắc Kiếm Giang Hồ

Bắc Kiếm Giang Hồ [Manhwa]

Alternative Titles: Bắc Kiếm Truyền Kỳ
Story of: Bắc Kiếm Giang Hồ

Nam chính là Bắc Thiên môn duy nhất hậu nhân, trăm năm trước, vì chống lại mật đêm, Bắc Thiên môn thành lập, nhưng theo Bắc Thiên môn thế lực càng ngày càng mạnh, đã dẫn phát người trong võ lâm kiêng kị, một trận âm mưu, uy chấn võ lâm Bắc Thiên môn hủy diệt, môn chủ trần quan hạo tự sát, chỉ để lại duy nhất hậu nhân Trần Vũ nguyên, hắn có thể hay không chứng minh phụ thân trong sạch, trọng chấn Bắc Thiên môn, thành công báo thù?

169
0
5

Danh sách Chương

Chương 184
2 ngày trước

0

Chương 183
1 tuần trước

17

Chương 182
2 tuần trước

12

Chương 181
3 tuần trước

23

Chương 180
4 tuần trước

19

Chương 179
4 tuần trước

18

Chương 178.5
1 tháng trước

28

Chương 178
1 tháng trước

10

Chương 177
1 tháng trước

13

Chương 176
1 tháng trước

11

Chương 175
1 tháng trước

12

Chương 174
1 tháng trước

10

Chương 173
1 tháng trước

14

Chương 172
1 tháng trước

11

Chương 171
1 tháng trước

7

Chương 170
1 tháng trước

10

Chương 169
1 tháng trước

11

Chương 168
1 tháng trước

10

Chương 167
1 tháng trước

10

Chương 166
1 tháng trước

10

Chương 165
1 tháng trước

6

Chương 164
1 tháng trước

8

Chương 163
1 tháng trước

11

Chương 162
1 tháng trước

14

Chương 161
1 tháng trước

8

Chương 160
1 tháng trước

13

Chương 159
1 tháng trước

12

Chương 158
1 tháng trước

11

Chương 157
1 tháng trước

11

Chương 156
1 tháng trước

11

Chương 155
1 tháng trước

13

Chương 154
1 tháng trước

8

Chương 153
1 tháng trước

8

Chương 152
1 tháng trước

9

Chương 151
1 tháng trước

13

Chương 150
1 tháng trước

7

Chương 149
1 tháng trước

10

Chương 148
1 tháng trước

10

Chương 147
1 tháng trước

10

Chương 146
1 tháng trước

12

Chương 145
1 tháng trước

11

Chương 144
1 tháng trước

11

Chương 143
1 tháng trước

13

Chương 142
1 tháng trước

8

Chương 141
1 tháng trước

6

Chương 140
1 tháng trước

13

Chương 139
1 tháng trước

13

Chương 138
1 tháng trước

11

Chương 137
1 tháng trước

10

Chương 136
1 tháng trước

11

Chương 135
1 tháng trước

11

Chương 134
1 tháng trước

11

Chương 133
1 tháng trước

9

Chương 132
1 tháng trước

9

Chương 131
1 tháng trước

12

Chương 130
1 tháng trước

9

Chương 129
1 tháng trước

11

Chương 128
1 tháng trước

6

Chương 127
1 tháng trước

12

Chương 126
1 tháng trước

10

Chương 125
1 tháng trước

7

Chương 124
1 tháng trước

11

Chương 123
1 tháng trước

12

Chương 122
1 tháng trước

9

Chương 121
1 tháng trước

11

Chương 120
1 tháng trước

12

Chương 119
1 tháng trước

10

Chương 118
1 tháng trước

12

Chương 117
1 tháng trước

10

Chương 116
1 tháng trước

12

Chương 115
1 tháng trước

10

Chương 114
1 tháng trước

13

Chương 113
1 tháng trước

11

Chương 112
1 tháng trước

11

Chương 111
1 tháng trước

10

Chương 110
1 tháng trước

8

Chương 109
1 tháng trước

13

Chương 108
1 tháng trước

11

Chương 107
1 tháng trước

13

Chương 106
1 tháng trước

14

Chương 105
1 tháng trước

13

Chương 104
1 tháng trước

15

Chương 103
1 tháng trước

9

Chương 102
1 tháng trước

10

Chương 101
1 tháng trước

12

Chương 100
1 tháng trước

15

Chương 99
1 tháng trước

10

Chương 98
1 tháng trước

12

Chương 97
1 tháng trước

13

Chương 96
1 tháng trước

11

Chương 95
1 tháng trước

11

Chương 94
1 tháng trước

10

Chương 93
1 tháng trước

12

Chương 92
1 tháng trước

11

Chương 91
1 tháng trước

6

Chương 90
1 tháng trước

11

Chương 89
1 tháng trước

9

Chương 88
1 tháng trước

9

Chương 87
1 tháng trước

12

Chương 86
1 tháng trước

10